opuszczmy jez. Myślica już na kanale Myślica - Marózka uroki kanału
uroki kanłu uroki kanału i przeszkody również
niebo w wodzie uroki kanału pod chmurami szybsza jazda niż po woodzie
coraz więcej wodu i nurtu - pewnie koniec kanału most kolejowy nad Marózką rzeka płynie łągodnie
zieleń pod nami i nad nami podziwiamy widoki podziwiamy widoki
i pokonujemy przeszkody czyż nie jest uroczo? jaką trasę wybrać?
zbliżamy się do jez. Maróż

Domek || Poplusz-Pluszne || wzdłuż Marózki || Marózką z jez. Myślica do Swaderek || Marózką z Swaderek do Kurek