Węgornia - ujście Strugi z jez. Pluszne jez. Pluszne Struga pomiędzy jez. Pluszne a jez. Poplusz
jez. Poplusz Takie się zbiera - czasami I takie również rosną

Domek || Poplusz-Pluszne || wzdłuż Marózki || Marózką z jez. Myślica do Swaderek || Marózką z Swaderek do Kurek